Arabuluculuk

Arabuluculuk

Taraflar arasındaki ihtilafların çözümü uzun yıllar yargı mercileri önünde gerçekleştirilmiştir. Yargı yükünün artması, kişilerin zaman kaybı yaşaması ve aşırı yargılama giderleri yargı mercileri yanında kişilerin en kısa şekilde çözüme ulaşmalarında alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının doğmasına neden olmuştur. Arabulucuk, alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının en tercih edilenidir. Arabuluculuk tarafsız ve uzman üçüncü bir kişinin aralarında uyuşmazlık bulunan tarafların ortak bir  çözüme ulaşmasında yol göstermesidir. Kişilerin üzerinde serbestçe tasarruf edebileceği işlerden kaynaklı uyuşmazlıklarda arabuluculuğa başvurulabilecek olup karşımıza çıkan en yaygın uyuşmazlıklar işçi – işveren, ticari ve tüketici uyuşmazlıklarıdır.

İş Hukukundaki düzenlemeler çerçevesinde 12.10.2017 tarihli 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu gereği, arabuluculuk tarafların dava yoluna gitmeden önce başvurmaları gereken bir yol olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte taraflar ihtiyari olarak da arabuluculuk yoluna başvurabilirler. İşçi işveren uyuşmazlığı olarak kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai alacağı, hafta tatili alacağı, AGİ, yıllık izin, kötü niyet tazminatı, sendikal tazminat vs. uyuşmazlıklarda ekibimiz arabulucu olarak hizmet vermektedir.

6102 Sayılı Ticaret Kanununa 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe giren 7155 sayılı Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanunla 5/A maddesi eklenmiştir. Bu düzenleme uyarınca konusu bir miktar paranın ödenmesi olan ticari davalarda arabuluculuk dava şartı olarak getirilmiştir. Bununla birlikte taraflar ihtiyari olarak da arabuluculuk yoluna başvurabilirler. Ekibimiz ticari işletmelerden, kıymetli evraktan, gemi ticaretinden, sigortacılıktan, bankacılıktan vb. kaynaklanan uyuşmazlıklarda arabulucu olarak hizmet vermektedir.


6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna eklenen 73/A maddesi uyarınca tüketici mahkemelerinde görülen uyuşmazlıklarda dava yoluna gidilmeden önce arabuluculuk dava şartı olarak getirilmiştir. Bununla birlikte taraflar ihtiyari olarak da arabuluculuk yoluna başvurabilirler. Ekibimiz satılan malın ayıplı olması, banka kredi sözleşmelerinde haksız şartlar, satış sözleşmelerinden doğan vb. uyuşmazlıklarda arabulucu olarak hizmet vermektedir.

Ofisimiz arabuluculuk görevini profesyonel olarak icra ederek bu hususta uzmanlaşmış ekibiyle hizmet veren hukuk ofislerinden biridir. Ekibimiz, kişilere müzakere aşamasında yardımcı olarak karşılıklı ve kabul edilebilir bir çözüme ulaşmaları için kişileri bir araya getirir. Uyuşmazlığa tarafsız ve uzman üçüncü kişi gözüyle bakarak her iki taraf için de ortak bir çözüm bulunmasında yardımcı olur.

HIZLI VE ETKİLİ ÇÖZÜMLER!

İstanbul merkezli uluslararası hizmet veren hukuk büromuzda tecrübeli avukat kadromuz ile etkili çözümler sağlamaktayız.

Sorularınız ve danışmanlık için bize ulaşabilirsiniz.